BINE AŢI VENIT LA

S.C. TERMICA S.A.

<în faliment>                                    <in bankruptcy>                                         <en faillite>

Site 1 sediu: municipiul Suceava, str. Energeticianului nr. 1, 720166

 

covidÎn contextul situației epidemiologice
coviddeterminate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
vă rugăm să respectați

PRINCIPALELE ETAPE PARCURSE
ÎN CADRUL PROCEDURII de INSOLVENŢĂ

S.C. TERMICA S.A., în condiţiile existenţei unui dezechilibru financiar, cauzat de insuficienţa fondurilor băneşti disponibile în patrimoniu, aflându-se, aşadar, în situaţia unei insolvenţe vădite, a solicitat Instanţei, prin adresa nr. 8380 din 11.06.2013, deschiderea procedurii generale a insolvenţei cu reorganizarea activităţii.

Prin Încheierea de şedinţă nr. 990 din 18.06.2013, pronunţată de Tribunalul Suceava, în dosarul nr. 6758/86/2013, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva debitoarei S.C. Termica S.A., fiind desemnat în calitate de administrator judiciar provizoriu consorţiul format din practicienii în insolvenţă Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L, MGA Insolvency S.P.R.L. şi ACCERR I.P.U.R.L..

Prin Încheierea de şedinţă din data de 01.10.2013, pronunţată de Tribunalul Suceava, s-a luat act de confirmarea în calitate de administratori judiciari ai S.C. Termica S.A. Suceava a consorţiul format din practicienii în insolvenţă Management Reorganizare Lichidare Iaşi S.P.R.L şi MGA Insolvency S.P.R.L.

JUDECĂTORUL SINDIC, văzând că, prin procesul verbal al Adunări Creditorilor din data de 6.05.2014, cu majoritatea fiecărei categorii de creanţe, aceştia au aprobat Planul de Reorganizare propus de creditoarea S.C. UNICOM HOLDING S.A., în temeiul dispoziţiilor art. 1, alin. 1, lit. A din Legea privind procedura insolvenţei, prin SENTINŢA CIVILĂ nr. 822 din 17 iunie 2014, a confirmat Planul de Reorganizare a activităţii debitoarei S.C. TERMICA S.A.

CURTEA DE APEL IAŞI, prin DECIZIA nr. 116/2015, pronunţată în Şedinţa publică din data de 20 Martie 2015, a aprobat cererea formulată de către creditoarea S.C. ACET S.A. Suceava şi a decis anularea Hotărârii nr. 2 a Adunării Creditorilor din data de 6.05.2014, prin care a fost aprobat Planul de reorganizare a debitoarei S.C. TERMICA S.A., propus de creditoarea S.C. UNICOM HOLDING. S.A.

TRIBUNALUL SUCEAVA, prin SENTINŢA nr. 75 din 30.06.2015, a dispus intrarea în FALIMENT a S.C. TERMICA S.A., dizolvarea societăţii şi ridicarea dreptului de administrare al debitorului. Instanţa a desemnat drept Lichidator judiciar consorţiul format din practicienii în insolvenţă: MGA INSOLVENCY SPRL cu sediul în municipiul Suceava, bd. 1 Decembrie 1918, nr. 10, et. 3, cam. 6 şi , cu sediul în municipiul Suceava, str. Mihai Eminescu, nr. 10, sc. A, et. 4.

S.C. TERMICA S.A. a depus un APEL împotriva Sentinţei nr. 75 din 30.06.2015.

CURTEA de APEL Suceava, prin Hotărârea nr. 436, definitivă, pronunţată în şedinţă publică în data de 12.11.2015, a respins Apelul ca nefondat.

Tabelul definitiv consolidat al creanţelor S.C. TERMICA S.A. Suceava întocmit la data de 03.11.2015 în conformitate cu prevederile hotărârii nr. 246 din 03.11.2015 pronunţată de Tribunalul Suceava în dosarul nr. 6758/86/2013*/a1 a fost publicat în Buletinul procedurilor de insolvenţă nr. 18930 din 05.11.2015.

Tabelul definitiv consolidat al creanţelor S.C. TERMICA S.A. Suceava actualizat la data de 23.03.2021 a fost publicat în BPI nr.5456 din 25.03.2021.

Reprezentanţii Municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. TERMICA S.A. Suceava, desemnati prin HCL nr. 220 din 22 noiembrie 2012, si-au incheiat mandatul.

Noul Consiliu Local, constituit potrivit HCL nr. 198 din 22 iunie 2016, nu a desemnat reprezentanti ai Municipiului Suceava in AGA S.C. TERMICA S.A..

Coordonare executivă - S.C. TERMICA S.A. SUCEAVA:

ADMINISTRATOR SPECIAL 

- dl DUMITRESCU Ovidiu Clemente  

 MANAGER GENERAL

 - dl DUMITRESCU Ovidiu Clemente - de la data de 01.03.2016

 CONTABIL ȘEF

 - dna VLĂGEA Elisabeta  - de la data de 01.03.2016

 INGINER ȘEF

 - dl NISTOR Dumitru  - de la data de 01.03.2016